Aviso legal

Información do Titular

Condicións de uso

Micebo, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios no presente documento co que pretende dar cumprimento das obrigacións dispostas na Ley 34/2002, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (Lssi-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto ás cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sito web asume o papel de usuario comprometéndose a observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí incluídas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que se ofrecen no sitio web, e con carácter informativo pero non limitativo, a non empregalos para: i) Incorrer en actividades ilícitas, ilegais, ou contrarias á orde publica, ii) difundir contidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, iii) provocar danos físicos ou lóxicos no sitio web, o dos seus provedores, ou de terceiras persoas, iv) intentar acceder e no seu caso, manipular, a contas de correo ou zonas de administración sen autorización expresa.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública de forma total ou parcial, dos contidos de este sitio web, sen autorización expresa do titular.

O titular reservase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou por en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do titular.

As condicións de uso do sitio, así como o contido no aviso legal, réxense conforme a lexislación española. O usuario sometese a resolución de calquera litixio ante os Xulgados e Tribunais de A Coruña.

Tratamentos de datos de carácter persoal

Micebo cumpre cas directrices da Directiva 2000/31/CE e o Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679.

Os datos que nos facilita son tratados e incorporados a un tratamento ca finalidade de atender os servicios solicitados por vostede así como poder proceder a facturación dos mesmos.

Seus datos son tratados baixo a base legal de dar cumprimento a prestación de servicios solicitada pola súa parte.

Os seus datos serán conservados mentres se manteña vixente a relación contractual polo menos durante 5 anos de acordo cas nas normas tributarias.

Os seus datos non serán comunicados a terceiros fora dos supostos legalmente previstos.

Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando seus datos persoais e por tanto ten dereito a acceder ós seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Tamén pode portar seus datos a outro Responsable, opoñerse a todo ou parte do tratamento e limitar o seu uso dos seus datos persoais. En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentarse reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.

O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación a través do correo electrónico na dirección de micebo@micebo.es.

Limitacións de responsabilidade

O titular non se fai responsable do contido dos sitios correspondentes ós enlaces externos incluídos no sitio web.

O titular non se fai responsable ante a posible caída do servidor, virus, ou calquera tipo de mal funcionamento do sitio por causas alleas ó titular.

O titular non se fai responsable do uso fraudulento que poidan facer terceiras persoas dos contidos ou elementos tecnolóxicos dispostos no sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

A totalidade de este sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, arquivos de audio e vídeo, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, encóntranse protexida por as leis sobre propiedade intelectual e industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.