Cebos de río
CASTER

Descrición do produto

O caster ou Calliphora vomitoria é a fase máis avanzada do gozzer. Encóntrase na súa última etapa de desenvolvemento, transformada en crisálida, como paso previo á transformación en mosca. A color varía desde branco a marrón escuro.

A presentación para a venta ten dous formatos: un envase plástico de 125 cc sobre un leito de labras de madeira natural, ou un envase plástico tipo bolsa de 1 litro cun leito de labras de madeira natural.

Características principais

Esta especie en fase de crisálida, igual que nas fases previas, non son capaces de regular a súa temperatura, polo que son altamente dependentes da temperatura ambiente para o seu desenvolvemento.

Emprégase para a pesca inglesa ou cebado e é moi eficaz nos lanzamentos grazas á súa gran densidade.

Dispoñibilidade

Continuada os 12 meses do ano, pero suxeita a carencias por motivos de inclemencias meteorolóxicas.
Todos os vermes poden chegar a ter unha merma do 40 % con respecto ao peso orixinal, segundo a especie.
cebos-rio

Peixes recomendados

Trátase dun cebo apto para todos os peixes brancos. Debemos ter en conta a lexislación oportuna segundo a especie e a época estacional.
cebos-rio

Pautas para unha boa conservación

Conservar a temperatura constante non superior a 0 ºC.
QUERO DISTRIBUILO micebo-button