Cebo conxelado

Descrición do produto

A Diopatra neapolitana é un anélido de corpo cilíndrico e alongado que pode chegar a un tamaño de ata 50 cm de lonxitude. Posúe diferentes tipos de sedas sobre o corpo. Presenta un par de cirros tentaculares no segmento bucal, dúas antenas frontais e cinco occipitais e máis dous palpos. É de cor verdosa con reflexos.

A presentación da funda como cebo conxelado neste caso, é en envase film selada ó vacío.

Características principais

Cebo procedente do Atlántico Europeo. A gran parte da funda que nós comercializamos provén das nosas costas galegas. Este poliqueto, que debe o seu nome ao tubo vertical membranoso que el mesmo constrúe e que pode chegar a superar o metro de lonxitude. É moi sensible á contaminación, o que fai que necesite zonas onde el fluxo das mareas sexa moi alto.
A súa laboriosa colleita dános unha idea da exixencia deste animal á hora de buscar profundas marismas e estuarios.
É perfecto para pescar de noite, xa que posúe moito fósforo e brilla en color verde fluorescente.

As técnicas de pesca máis populares asociadas a este cebo son a pesca de beira, barco ou surf casting.

Dispoñibilidade

Continuada os 12 meses do ano, pero suxeita a carencias por motivos de inclemencias meteorolóxicas e fluxo de mareas.
cebos-rio

Peixes recomendables

Tendo en conta que as pezas de pesca son variables segundo a época, a técnica e a zona xeográfica, é recomendado para a robaliza, o sargo e douradas, entre outros.
cebos-rio

Pautas para unha boa conservación

• Temperatura 4° máx. en conservación ata 24h.
• Temperatura - 18° máx. en conservación ata os 12 meses.
QUERO DISTRIBUILO micebo-button