Cebos de río

MIÑOCA DENDROBAENA M

Descrición do produto

A miñoca dendrobaena ou Eisenia hortensis é unha miñoca de terra de cor vermella e marrón. Trátase dun oligoqueto de subclase filo Annelida, é dicir, de morfoloxía cilíndrica segmentada que posúe un clitelo ou «colar» que forma una envoltura reprodutiva.

O seu tamaño pode oscilar entre 5 e 10 cm.

A presentación para a venda é un envase plástico sobre unha base de terra natural.

Características principais

O seu hábitat son as zonas do interior europeo, os terreos boscosos onde se acumula a follaxe cun alto contido en materia orgánica.

Emprégase na pesca ao coup ou à espera.

Dispoñibilidade

Continuada os 12 meses do ano, pero suxeita a carencias por motivos de inclemencias meteorolóxicas.
Todos os vermes poden chegar a ter unha merma do 40 % con respecto ao peso orixinal, segundo a especie.
cebos-rio

Peixes recomendables

Indicado para peixes brancos grandes, anguías, troitas e algúns depredadores como a perca, sempre tendo en conta a lexislación oportuna segundo a especie e a época estacional.
cebos-rio

Pautas para unha boa conservación

Temperatura entre 4 e 10 °C.
QUERO DISTRIBUILO micebo-button