Cebo conxelado

Descrición do produto

O calamar patagónico coñecido tamén como loligo gahi ou lura, é un molusco cunhas pequenas aletas paralelas a lonxitude do seu manto que lle permiten moverse polos fondos mariños.

Este cefalópodo dispón dunha cabeza rectangular e un pico con dúas mandíbulas, as cales, lle permiten capturar as suas presas ademais de ter uns tentáculos de longa lonxitude.
O calamar conxelado presentase para a súa venda en envase selado o vacío.

Características principais

Ten o seu orixe na zona da Patagonia de ahí o seu nome: calamar patagónico, concretamente, no sur occidental do océano atlántico e sur oriental do océano pacífico.

Destaca o seu uso para a pesca en embarcación e surfcasting.

Dispoñibilidade

Continuada os 12 meses do ano, pero suxeita a carencias por motivos de inclemencias meteorolóxicas e fluxo de mareas.
cebos-rio

Peixes recomendables

Tendo en conta que as pezas de pesca son variables según época, técnica e zona xeográfica, o calamar é un bo cebo para peces como: sargos, congrios, dentóns, robalos e douradas.
cebos-rio

Pautas para unha boa conservación

• Temperatura 4° máx. en conservación ata 24h.
• Temperatura - 18° máx. en conservación ata os 12 meses.
QUERO DISTRIBUILO micebo-button