Cebos de río

MIÑOCA CANADENSE

LOMBRIZ CANADIENSE

Descrición do produto

A miñoca canadense ou Lumbricus terrestres, é dicir, a miñoca de terra común, é un anélido de corpo cilíndrico e segmentado que posúe unha parte superior de cor marrón con reflexos vermellos e unha parte inferior de cor amarelo cun saínte alaranxada no clitelo.

O seu tamaño varía de 10 a 25 cm e a superficie sempre está húmida para facilitar a respiración cutánea.

A presentación para a venda é un envase plástico sobre una base de terra natural.

Características principais

Esta especie habita en prados, bosques e terreos pantanosos. Tamén mostra un especial interese polos terreos arxilosos. Este animal escarva túneles e mantense dos nutrientes e da materia orgánica que a mesma terra lle proporciona ao engulila e despois expulsala, depositando os restos nestes túneles que son una valiosa axuda para agricultura como abono.

Moi recomendado para a pesca fixa e ao coup. Unha boa miñoca marca a diferencia en augas turbias ou crecidas.

Dispoñibilidade

Continuada os 12 meses do ano, pero suxeita a carencias por motivos de inclemencias meteorolóxicas.
Todos os vermes poden chegar a ter unha merma do 40 % con respecto ao peso orixinal, segundo a especie.
cebos-rio

Peixes recomendables

Trátase dun cebo apto para calquera tipo de peixe de auga doce como anguías, carpas, barbos, troitas, cachuelos, alburnos… sempre tendo en conta a lexislación oportuna segundo a especie e a época estacional.
cebos-rio

Pautas para unha boa conservación

Temperatura entre 4 e 10 °C. Especialmente sensible aos cambios bruscos de temperatura.
QUERO DISTRIBUILO micebo-button